Søk stevne i 2020

Frist for å søke for å arrangere stevner for neste år er 27. september.

For at terminlista skal bli ferdig i rett tid, er det viktig at alle arrangører overholder søknadsfristen som er 27.september. Søknaden sendes fylkessekretæren i de respektive fylker. Fylkessekretærene setter opp terminlista for eget fylke, og tildeler FM i de ulike grenene. Fylkessekretærene i de ulike landsdelene fordeler også LM. Det er ønskelig at flest mulig foreninger melder inn sine søknader via e-post til sitt fylkeslag.

Se mer info på NJFFs nettside

Trollbinde