Norges største jegertrapcup

Ny på leirduestevne?

Her gir vi deg en innføring og noen triks og tips.

Opplandscup-2018-56.jpg
Opplandscup-2018-25.jpg

Leirduestevne er gøy og sosialt

For det første – leirduestevne er gøy! Vi har fått tilbakemeldinger fra ferske stevnedeltagere om at de opplever en god og uhøytidelig stemning. Leirdueskyting er en sport som passer de aller fleste, uavhengig om de er jegere eller ei. Arrangørene har også mulighet til å legge til rette for for eksempel rullestolbrukere.

De fleste lokalforeninger har jevnlige treningsskytinger gjennom hele året, og som regel utlånsvåpen. Vi utfordrer flere som er med på treningsskytingene til å prøve seg på leirduestevne – det er sosialt og gøy.

Opplandscup-2018-4.jpg

Før stevnet

Påmelding til stevnet gjør du på Leirdue.net. Du kan velge “stevnekalender” i toppmenyen, da kommer alle stevnene i landet som er registrert opp. Velger du område, som er Østlanden for Opplandscup, finner du frem til lokalforeningen som arrangerer det stevnet du tenker deg på.
Oppretter du egen skytterprofil på Leirdue.net (ligger link på start-siden på Leirdue.net), kan du følge med på egen statistikk på stevner og treninger som bruker programvaren. Under stevner kan du følge med på oppdateringer live på Leirdue.net.

Alle som skal skyte stevner i regi av NJFF, skal være registrert i NJFFs klasseføringsdatabase. Hvilken klasse du skal skyte i avhenger av alder, kjønn, utstyr og eventuelle tidligere resultater. Les mer og registrer deg på jaktskyting.no.

Om du har hatt opphold et år eller 10 år, starter du i samme klasse som du avsluttet.

Opplandscup-2018-51.jpg

Lag og oppmøte

Lokalforeningen som er arrangør styrer laginndelingene. Hvert lag har fem skyttere, som er vanlig i leirdueskyting. På mange stevner vil du kunne se oppmøtetiden på Leirdue.net i forkant av stevnet, etter påmeldingen er lukket. Mange stevner fyller også lagene etterhvert som skytterne kommer.
Møt gjerne opp i god tid. På de fleste stevner kan du melde deg på før stevnet starter.

Og – ta en sjekk at du har med deg nødvendig utstyr før avreise.

Skudd kan du ta med selv, eller kjøpe hos stevnearrangør.

Opplandscup-2018-115.jpg

Under stevnet

Når hvert lag skal skyte, blir de enkelte skytterne på lagene ropt opp. Plasseringene på de fem standplassene skjer under laginndelingen.

Når et lag skyter er det fem funsksjonærer på banen. To funksjonærer noterer resultat og tre funksjonærer er dommere som avgjør om det er bomskudd. Dommeren og de to sidedommerne gir beskjed til de som noterer om det er bom.

Når ett lag er ferdig skutt, trer dette laget inn som funksjonærer for det påfølgende laget. Etter runden som funksjonær er avsluttet går skytterne videre til bane to. Noen stevner vil ha to eller flere baner, da skyter lagene fortløpende på banene før eventuelle finaler.

Opplandscup-2018-39.jpg

Gode rutiner er viktig

Som på treningsskytinger er sikkerheten viktig under et stevne. Arrangører for treninger og stevner har ansvar for gjennomføringen, men som skytter kan du legge deg til gode rutiner på og ved skytebanen. I tillegg er det noen regler som gjelder for stevner.

Jegertrap

Før serien starter, ropes det ut én prøvedue på dommerens kommando. Det er lov å sikte på denne, men selvsagt uten ammunisjon.

Serien er i gang når dommeren sier at skytter én kan starte. Duene kommer ved rop fra skytter.

Skytingen skal gjennomføres effektivt. Serien skal gå uten pause, men unntak gjelder ved omstendigheter som for eksempel feil på kastemaskin.

Haglen skal være knekt og tom for ammunisjon når skytterne beveger seg mellom standplassene. Dommeren gir beskjed når skyttere skal bytte standplass, det skjer etter femte skytter har skutt fem skudd. Når serien er ferdig skal skytterne bli på standplass. Til dommeren har visitert våpen. Våpnene skal være tomme for ammunisjon, og haglen knekt.

Opplandscup-2018-22.jpg

Klasseinndeling

Det er sju seniorklasser i jaktskyting med hagle, og to juniorklasser.

D1: Juniorskyttere, til og med det kalenderåret de fyller 15 år.
D2: Juniorskyttere, fra og med det kalenderår de fyller 16 år til og med det året de fyller 19 år

Seniorklassene er resultatsbetinget. F og F1 er dameklasser. Er du nybegynner over 19 år, starter du i C/F-klassen. Dersom juniorskyttere har oppnådd kravet til opprykk til klasse B/F1 i haglegrenene i løpet av siste år som skytter i klasse D2, rykker vedkommende opp i klasse B/F1 påfølgende år.

For damer er det valgfritt å skyte i F/F1-klasse eller seniorklasse etter sitt nivå.

Fra C / F til B/F1 : 21 av 25, 41 av 50 eller 82 av 100.

Fra B/F1 til A : 24 av 25, 47 av 50 eller 93 av 100.

Under stevne blir lagene ikke inndelt etter klasse.

Opplandscup-2018-102.jpg

Pausepress

På de fleste stevner arrangeres det presskyting utenom den ordinære konkurranseskytingen. Under presskyting går det ut to leirduer samtidig, og en serie er som regel på 10 skudd. En morsom og uhøytidelig aktivitet mens en venter på finalen.
Som regel har lokalforeningene egne premieringer for presskytingen.